τιμαλφέω

τιμαλφέω
τῑμαλφέω
1 do honour to

εὔχομαι ταύταν ἀρετὰν κελαδῆσαι σὺν Χαρίτεσσιν, ὑπὲρ πολλῶν τε τιμαλφεῖν λόγοις νίκαν N. 9.54


Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

  • τιμαλφεῖ — τῑμαλφεῖ , τιμαλφέω do honour to pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) τῑμαλφεῖ , τιμαλφέω do honour to pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) τιμαλφής fetching a prize masc/fem/neut nom/voc/acc dual (attic epic) τιμαλφής fetching a …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τιμαλφουμένας — τῑμαλφουμένᾱς , τιμαλφέω do honour to pres part mp fem acc pl (attic epic doric) τῑμαλφουμένᾱς , τιμαλφέω do honour to pres part mp fem gen sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τιμαλφούμενον — τῑμαλφούμενον , τιμαλφέω do honour to pres part mp masc acc sg (attic epic doric) τῑμαλφούμενον , τιμαλφέω do honour to pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τιμαλφεῖν — τῑμαλφεῖν , τιμαλφέω do honour to pres inf act (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τιμαλφεῖς — τῑμαλφεῖς , τιμαλφέω do honour to pres ind act 2nd sg (attic epic doric ionic) τιμαλφής fetching a prize masc/fem acc pl τιμαλφής fetching a prize masc/fem nom/voc pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τιμαλφούμενος — τῑμαλφούμενος , τιμαλφέω do honour to pres part mp masc nom sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τιμαλφῶν — τῑμαλφῶν , τιμαλφέω do honour to pres part act masc nom sg (attic epic doric) τιμαλφής fetching a prize masc/fem/neut gen pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”